Chia sẻ của TTS SULECO làm việc tại Nhật Bản

Chia sẻ của em Nguyễn Trường Sơn (Khánh Hoà) -TTS của SULECO đang sống và làm việc tại Nhật Bản.
Em qua Nhật từ tháng 7/2017 và làm về xây dựng.
Em chia sẻ về nơi sống và sinh hoạt hằng ngày đầy đủ tiện nghi, vì chủ Xí nghiệp đối xử tốt và mua sắm cho các em thiết bị cần thiết nếu thấy thiếu. Công ty không nhiều người nên mọi người rất thân thiện với nhau , chỉ bảo em tận tình.
Cảm ơn những chia sẻ chân thật của Sơn. Chúc em có khoảng thời gian làm việc và học tập thật tốt tại Nhật Bản nhé!