Cột Mốc của SULECO

Được thành lập tháng 5/1991 với chức năng tuyển chọn, đào tạo và cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Cổ Phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) đã trở thành một doanh nghiệp chuyên doanh XKLĐ có uy tín hàng đầu cả nước với tổng số lao động đưa đi làm việc và tu nghiệp sinh là trên 30.000 người tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Dưới đây là các cột mốc thành tựu mà Suleco đã đạt được trong thời gian qua

1981 Thành lập với tên “Phòng Hợp tác lao động nước ngoài” thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Tp, HCM

1990 Phái cử 14.000 kỹ thuật viên sang Đông Âu

1991 Chuyển đổi tên Công ty Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO

1994 Là một trong những công ty Việt Nam đầu tiên có chức năng phái cử theo chương trình hợp tác với Nhật Bản

1995 Phái cử thực tập sinh sang Hàn Quốc

1999 Phái cử thực tập sinh sang Đài Loan

2009 Là công ty Việt Nam đầu tiên gửi thợ hàn bằng 6G sang Châu Âu

2010 Nhận Huận chương Lao động hạng III

2013 Hạng 1 do hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt NAm ( VAMAS) xếp hạng

2015 trở thành công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động & Chuyên Gia