Search
Trang chủ » Luận đàm

Luận đàm

Sư Phạm, Mô Phạm, Thị Phạm & Thoả Nguyện, Thoả Chí, Thoả Ý: Môi Trường Học Tập của SULECO ®

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Mỗi môi trường sống của con người, dù được nhận thức hay không, đều có vai trò giáo huấn, giáo hoá. Giáo huấn là chỉ bảo, dạy dỗ về điều hay lẽ phải, về đạo lý làm người của cộng...

Hướng Nghiệp, Lập Nghiệp, Lập Thân, Lập Chí: Vai trò Tư Vấn của SULECO ®

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Hướng Nghiệp, Lập Nghiệp, Lập Thân, Lập Chí? Vấn đề căn cốt không phải là Hướng và Lập, mà chính là Nghiệp, Thân, Chí. Đơn giản: hiểu rõ thế nào là Nghiệp, Thân, Chí, trong chuyện định hình tương lai...

Ba Phương Châm trong Đối Nhân Xử Thế của SULECO ®

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Đối Nhân Xử Thế gồm hai vế: Ứng xử với Người và Xử lý chuyện Thế gian. Chính xác là Sống với Người và Ở với Đời. Nghĩa là làm sao kết nối tốt nhất các mối quan hệ giữa...

Trí Tuệ & Cảm Xúc trong 4 chữ Thành của SULECO ®

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Trí tuệ và cảm xúc? Nói cho đầy đủ thì phải là Thông Minh Trí Tuệ và Thông Minh Cảm Xúc. Vậy hai loại thông minh ấy là gì? 4 chữ Thành của SULECO là sao? Tất cả có liên...

7K’S của Vươn Lên Với Tới & Tạo Nhân Dựng Nghiệp®

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Khi ta vươn lên, hẳn rồi ta với tới. Ngược lại, nếu không vươn lên, ta chẳng có gì để với tới cả. Đời khác nhau ở chỗ có vươn lên hiệu quả hay không. Quan niệm ấy tạo nên...

2V2T & 3V1T: Điều Kiện Tiên Quyết của Tân Tiến

kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Chẳng ai không muốn mình tân tiến. Nhưng để đạt được sự tân tiến đích thực, phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản. Vậy, đầu đuôi cớ sự là thế nào? Hãy khởi sự từ ngọn ngành: Tân...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image