Sinh hoạt của Học viên trường Trung cấp Nghề SULECO

Đến với SULECO là đến với những khác biệt trong giảng dạy và đào tạo. Ngoài những giờ lên lớp sáng tạo với thầy giáo người Nhật, các bạn học viên còn được tìm hiểu và tham gia các hoạt động ngoại khóa về văn hóa Nhật Bản. Thông qua những hoạt động này, SULECO mong các bạn sẽ giao tiếp tiếng Nhật tốt hơn cũng như chuẩn bị cho các bạn những kĩ năng mềm cần thiết khi làm việc và học tập tại Nhật Bản.