SULECO công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ông Phan vũ Tuấn

Ngày 05/8/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia ban hành Quyết định số 5A/QĐ-HĐQT.SLC về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ông Phan vũ Tuấn

Chi tiết xem file đính kèm: QĐ.Miễn nhiệm PTGĐ ông Phan Vũ Tuấn