SULECO thông báo thay đổi nhân sự

🔰Kể từ ngày 01/08/2019, Tư vấn viên PHẠM THỊ NGỌC LINH chính thức ngưng công tác tại SULECO
🔰 Số hotline: 0919 720 503 đã được bàn giao cho Tư vấn viên khác phụ trách. Các bạn vẫn liên lạc bình thường

Vui lòng liên hệ ngay các hotline chính thức SULECO để biết thêm chi tiết: 090 149 4233 – 096 602 7399 – 091 972 1942 – 091 972 0503 – 096 104 9229