Search

Suleco và Cổ Đông

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

13/08/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý Cổ đông Hội đồng quản trị kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 để thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Quý cổ đông...

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

07/07/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Ngày 30/6/2021). Quý cổ đông vui lòng xem file đính...

Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid-19

17/06/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao, Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã...

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021....

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2/2020

10/12/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2/2020 chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2019

15/09/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo về việc chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2019 xem chi tiết TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image