Search
Trang chủ » Suleco và Cổ Đông

Suleco và Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

16/08/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Ngày 13/8/2022). Quý cổ đông vui lòng xem file đính...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Lần 2

22/07/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Lần 2, chi tiết...

Thông báo v/v Tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

08/06/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chi tiết như sau:...

NGHỊ QUYẾT về GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

19/04/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CPDV XKLĐ & Chuyên gia (SULECO) xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xin...

Thông báo V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông

25/03/2022 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị kính thông báo đến Quý cổ đông 2 nội dung như sau: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay

Tại Đây

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image