Search
Trang chủ » Suleco và Cổ Đông

Suleco và Cổ Đông

NGHỊ QUYẾT về GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

19/04/2022 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CPDV XKLĐ & Chuyên gia (SULECO) xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xin...

Thông báo V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông

25/03/2022 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị kính thông báo đến Quý cổ đông 2 nội dung như sau: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

13/08/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý Cổ đông Hội đồng quản trị kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 để thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Quý cổ đông...

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

07/07/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Ngày 30/6/2021). Quý cổ đông vui lòng xem file đính...

Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid-19

17/06/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao, Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã...

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021....

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image