Search
Trang chủ » Suleco và Cổ Đông

Suleco và Cổ Đông

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2/2020

10/12/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2/2020 chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2019

15/09/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo về việc chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2019 xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức Đợt 2 năm 2019

07/09/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức Đợt 2 năm 2019 TẠI ĐÂY

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

13/05/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 TẠI ĐÂY 

Công bố thông tin về việc thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2020

05/05/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Công bố thông tin về việc thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2020 TẠI ĐÂY  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Chuyên Gia Suleco

22/01/2020 kỹ năng đặc định thực tập sinh tokutei TTS

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động tại Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Chuyên Gia Suleco chi tiết Nghị Quyết xem TẠI ĐÂY  

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image