Search
Trang chủ » Suleco và Cổ Đông » Trang 2

Suleco và Cổ Đông

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

13/08/2021 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý Cổ đông Hội đồng quản trị kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 để thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Quý cổ đông...

BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

07/07/2021 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Kính gửi Quý cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Ngày 30/6/2021). Quý cổ đông vui lòng xem file đính...

Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid-19

17/06/2021 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao, Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã...

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021 kỹ năng đặc định suleco; thực tập sinh Nhật; việc làm nhật; thực tập sinh tokutei TTS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021....

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

HÌNH ẢNH & VIDEO HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay Tại Đây

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image