THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ ÉP KIM LOẠI

 1. Thông tin đơn hàng
  • Số lượng tuyển dụng:  3 Nữ
  • Ngành nghề: Ép kim loại
  • Thu nhập: 871 Yên/giờ
  • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: AICHI
  • Khác: Chế độ ăn, ở do TTS tự thanh toán. Bảo hiểm-Thuế-Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Yêu cầu chung:
  • Độ tuổi:   20 ~ 25 tuổi               Chiều cao, cân nặng: cân đối
  • Trình độ học vấn: Cấp 2 trở lên.
  • Sức khỏe: Sức khỏe tốt. KHÔNG có hình xăm
  • Điều kiện bắt buộc:
   • Thị lực: Tốt (Không chấp nhận qua mổ, chữa trị). KHÔNG CHẤP NHẬN ỨNG VIÊN MÙ MÀU.
   • Thuận tay: Phải.
   • Dị ứng: Không dị ứng kim loại, dầu dùng cho máy móc.
   • Độc thân.
   • Dễ thương, gương mặt có nét giống người Nhật.
  • Điều kiện ưu tiên:
   • Có ý chí, có thể chuyên tâm tích cực vào công việc.
   • Hòa đồng với mọi người.
   • Có năng lực tiếng Nhật tốt. Có thể nỗ lực vì tiếng Nhật, đặt mục tiêu đạt N2 (Ưu tiên người đã học tiếng Nhật).
   • Đã từng có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật ở Việt Nam.
  • Ngày dự kiến phỏng vấn: 11/11/2017
  • Ngày dự kiến nhập quốc : 31/05/2018
  • Thời hạn đăng ký ứng viên: 27/10/2017