THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ GIA CÔNG SẢN PHẤM THÉP

 1. Thông tin đơn hàng
  • Số lượng tuyển dụng:  4 Nam
  • Ngành nghề: Làm sắt
  • Mô tả công việc: Gia công, kinh doanh các loại ván thép
  • Thu nhập: 915 Yên/giờ (chưa bao gồm tăng ca)
  • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: CHIBA
  • Khác: Chế độ ăn, ở do TTS tự thanh toán. Bảo hiểm-Thuế-Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Yêu cầu chung:
  • Độ tuổi:   20 ~ 28 tuổi               Chiều cao, cân nặng: cân đối
  • Trình độ học vấn: Cấp 3 trở lên.
  • Điều kiện bắt buộc:
   • Thị lực: Tốt.
   • Đã học tiếng Nhật từ 2 tháng trở lên.
  • Điều kiện ưu tiên:
   • Cầu tiến, năng lực tiếng Nhật tốt và có ý chí, nỗ lực học tiếng Nhật
   • Khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe, tự tin thể lực bản thân
  • Ngày dự kiến phỏng vấn: 28/11/2017
  • Ngày dự kiến nhập quốc : 30/06/2018
  • Thời hạn đăng ký ứng viên: 10/11/2017