THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ LÀM KIM LOẠI MIẾNG

 1. Thông tin đơn hàng
  • Số lượng tuyển dụng:  2 Nam
  • Ngành nghề: Làm kim loại miếng dùng trong xây dựng
  • Thu nhập: 871 Yên/giờ
  • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: AICHI
  • Khác: Chế độ ăn, ở do TTS tự thanh toán. Bảo hiểm-Thuế-Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Yêu cầu chung:
  • Độ tuổi:   20 ~ 27 tuổi               Chiều cao, cân nặng: cân đối
  • Trình độ học vấn: Cấp 2 trở lên.
  • Sức khỏe: Sức khỏe tốt. KHÔNG có hình xăm
  • Điều kiện bắt buộc:
   • Thị lực: Tốt (Không chấp nhận qua mổ, điều trị). Chấp nhận ứng viên mù màu ở mức độ nhẹ.
   • Thật thà, hòa đồng với mọi người.
   • Bản thân luôn cố gắng bắt chuyện, nói chuyện nhiều với người Nhật.
   • Không chấp nhận ứng viên là người ở TP.HCM.
  • Điều kiện ưu tiên:
   • Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên.
   • Yêu thích việc học và cố gắng duy trì việc học tiếng Nhật lâu dài.
  • Ngày dự kiến phỏng vấn: 10/11/2017
  • Ngày dự kiến nhập quốc : 31/05/2018
  • Thời hạn đăng ký ứng viên: 20/10/2017