THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ SƠN XÌ

 1. Thông tin đơn hàng
  • Số lượng tuyển dụng:  3 Nữ
  • Ngành nghề: Sơn
  • Thu nhập: 871 Yên/giờ
  • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: AICHI
  • Khác: Chế độ ăn, ở do TTS tự thanh toán. Bảo hiểm-Thuế-Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Yêu cầu chung:
  • Độ tuổi:   23 ~ 28 tuổi               Chiều cao, cân nặng: cân đối
  • Trình độ học vấn: Cấp 2 trở lên.
  • Sức khỏe: Sức khỏe tốt. KHÔNG có hình xăm
  • Điều kiện bắt buộc:
   • Thị lực: Tốt (chấp nhận qua mổ, điều trị), 1.5 trở lên.
   • Không dị ứng với dung môi hữu cơ, dung môi pha xăng công nghiệp Thinner.
   • Từ câu 1 đến câu 20 trong bài test IQ (phần tìm lỗi sai) đều không sai câu nào.
  • Điều kiện ưu tiên: Nghiêm túc trong công việc.
  • Ngày dự kiến phỏng vấn: 25/10/2017
  • Ngày dự kiến nhập quốc : 31/05/2018
  • Thời hạn đăng ký ứng viên: 26/10/2017