THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ XÂY DỰNG – LƯƠNG 1000Y/H

 1. Thông tin đơn hàng
  • Số lượng tuyển dụng:  3 Nam
  • Ngành nghề: Dựng giàn giáo
  • Thu nhập: 1000 Yên/ giờ
  • Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  • Địa điểm làm việc: TOKYO
  • Khác: Chế độ ăn, ở do TTS tự thanh toán. Bảo hiểm-Thuế-Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Nhật Bản.
 2. Yêu cầu chung:
  • Độ tuổi:   18 ~ 35 tuổi               Chiều cao, cân nặng: cân đối
  • Trình độ học vấn: Cấp 3 trở lên.
  • Sức khỏe: Sức khỏe tốt. KHÔNG có hình xăm
  • Điều kiện bắt buộc:
   • Thị lực: Tốt (Chấp nhận qua mổ, chữa trị).
   • Chăm chỉ, chịu khó trong công việc.
  • Điều kiện ưu tiên: Ứng viên có trình độ tiếng Nhật tốt.
  • Ngày dự kiến phỏng vấn: 27/11/2017
  • Ngày dự kiến nhập quốc : 01/05/2018
  • Thời hạn đăng ký ứng viên: 31/10/2017