Tuyển 06 nam Trát vữa

Số lượng ứng viên phỏng vấn: 6 nam Mô tả công việc: Trát vữa, sửa chữa các công trình dân […]

51 học viên SULECO sẽ xuất cảnh trong tháng 2/2019

🌸 Mở đầu năm 2019, sáng ngày 25/01/2019, Trường SULECO vinh dự đón tiếp Quý phụ huynh cùng 51 bạn […]

Hơn 100 học viên nhập học đầu năm Kỷ Hợi 2019

🎯 Chào mừng lớp học khai giảng đầu năm, ngày 18/02/2019, với hơn 100 học viên nhập học 🌹 🎯 Trường Trung Cấp […]

Quyết định thành lập chi nhánh miền Trung

Ngày 18/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia đã […]