Khóa học chăm sóc người cao tuổi (Kaigo)
Khóa học chăm sóc người cao tuổi (Kaigo)
Khóa học chăm sóc người cao tuổi (Kaigo)
Suleco giúp người học đạt được các chuẩn năng lực thiết yếu của nhân viên chăm sóc người cao tuổi và có khả năng thực hành chăm sóc người cao tuổi một cách chủ động, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. 
 
Liên hệ tư vấn
Đối tượng đào tạo
Đối tượng đào tạo
  • Người lao động có nhu cầu tham gia chương trình Thực tập sinh ngành Chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) nhưng chưa được học về chuyên ngành sức khỏe như: điều dưỡng, y sĩ.
  • Các công ty phái cử Kaigo có nhu cầu liên kết đào tạo cấp chứng chỉ chăm sóc người cao tuổi.
  • Các đối tượng khác (người đã đi làm, sinh viên…) có nhu cầu học nghiệp vụ chăm sóc người cao tuổi. 
     
 
Chi tiết khóa học
Chi tiết khóa học
Số lượng học viên 10-30 học viên/lớp 
Số tiết  330 tiết (92 tiết lý thuyết; 33 tiết thực hành; 10 tiết thi, kiểm tra; 195 tiết thực tập bệnh viện.
Thời gian học

Các ngày trong tuần, hoặc Thứ bảy & Chủ nhật

Hoàn thành khóa học dự kiến từ 3-4 tháng/khóa

Các học phần đào tạo

Nhập môn chăm sóc người cao tuổi
Kỹ thuật hỗ trợ sinh hoạt
Kỹ năng giao tiếp
Thực tập bệnh viện

Bạn đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội khởi nghiệp và đổi đời từ SULECO?

 

Chuyên viên tư vấn của Suleco đang sẵn sàng hỗ trợ Bạn!

Đăng ký ngay