04.10.2023
  • Người lao động có nhu cầu tham gia chương trình Thực tập sinh ngành Chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) nhưng chưa được học về chuyên ngành sức khỏe như: điều dưỡng, y sĩ.
  • Các công ty phái cử Kaigo có nhu cầu liên kết đào tạo cấp chứng chỉ chăm sóc người cao tuổi.
  • Các đối tượng khác (người đã đi làm, sinh viên…) có nhu cầu học nghiệp vụ chăm sóc người cao tuổi.