04.10.2023

Hoạt động trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo Chuyển giao nguồn nhân lực tại thị trường Nhật Bản, Suleco tự hào là đơn vị phái cử lao động hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1981 đến nay. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, ngôn ngữ để sinh sống và làm việc tại nước ngoài.