09.11.2023
  • Học viên chưa có bằng điều dưỡng, y sĩ (tốt nghiệp cấp 3, Dược sĩ, tốt nghiệp các chuyên ngành khác) tham gia học toàn khóa
  • Học viên đã có bằng điều dưỡng, y sĩ tham gia học phần thực hành
09.11.2023
Khóa học giúp Học viên đạt được các chuẩn năng lực thiết yếu của nhân viên chăm sóc người cao tuổi và có khả năng thực hành một cách chủ động, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
04.10.2023
  • Người lao động có nhu cầu tham gia chương trình Thực tập sinh ngành Chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) nhưng chưa được học về chuyên ngành sức khỏe như: điều dưỡng, y sĩ.
  • Các công ty phái cử Kaigo có nhu cầu liên kết đào tạo cấp chứng chỉ chăm sóc người cao tuổi.
  • Các đối tượng khác (người đã đi làm, sinh viên…) có nhu cầu học nghiệp vụ chăm sóc người cao tuổi. 
     
 
04.10.2023
Suleco giúp người học đạt được các chuẩn năng lực thiết yếu của nhân viên chăm sóc người cao tuổi và có khả năng thực hành chăm sóc người cao tuổi một cách chủ động, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.