04.10.2023

Được thành lập năm 2003 với tên gọi ban đầu là Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ lao động xuất khẩu, trường trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia.

Đến năm 2011, Trường đổi tên thành Trường Trung cấp Nghề Suleco theo quyết định 3238/QĐ-UBND với mục tiêu đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ sơ và trung cấp nghề, song song với đó là đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí).

Năm 2021, trường có quyết định đổi tên thành Trường Trung cấp Suleco, bên cạnh các ngành nghề đào tạo đã có trước đây, trường còn mở rộng đào tạo đa dạng các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại các nước phát triển như Nhật, Đức...

 
04.10.2023

Được thành lập năm 2003 với tên gọi ban đầu là Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ lao động xuất khẩu, trường trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia. 

Đến năm 2011, Trường đổi tên thành Trường Trung cấp Nghề Suleco theo quyết định 3238/QĐ-UBND với mục tiêu đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ sơ và trung cấp nghề, song song với đó là đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí).

Năm 2021, trường có quyết định đổi tên thành Trường Trung cấp Suleco, bên cạnh các ngành nghề đào tạo đã có trước đây, trường còn mở rộng đào tạo đa dạng các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại các nước phát triển như Nhật, Đức...

04.10.2023

Năm 2021, trường có quyết định đổi tên thành Trường Trung cấp Suleco, bên cạnh các ngành nghề đào tạo đã có trước đây, trường còn mở rộng đào tạo đa dạng các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại các nước phát triển như Nhật, Đức..