04.10.2023

Tiếp tục trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp với xu hướng hiện đại.

04.10.2023

Xây dựng cộng đồng học viên chất lượng, không ngừng kiến tạo và mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, người lao động nói chung và đối tác nói riêng.

04.10.2023

Chân thành và tử tế

Tin cậy và chất lượng

Chuyên nghiệp và đổi mới
Sáng tạo để khác biệt

04.10.2023

Giáo dục để thành người

Đào tạo để thành tài

Lao động để thành đạt

Cộng lực để thành công