25.10.2023

Trong giáo dục, Suleco hoạt động với tiêu chí “Tuyển chọn đúng - Đào tạo giỏi - Chuyển giao tốt"

Chúng tôi luôn tìm kiếm những Nghiệp đoàn và Công ty tuyển dụng uy tín, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi sang Nhật. Đồng thời đào tạo, tư vấn, định hướng về các cơ hội phù hợp với năng lực của mỗi học viên tại Suleco. Đặc biệt, việc chuyển giao sẽ không chỉ dừng lại ở thời điểm học viên chính thức sang Nhật tiếp nhận công việc, mà Suleco còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cũng như cởi mở chia sẻ mọi vấn đề liên quan cho đến khi Thực tập sinh trở về Việt Nam.

04.10.2023

Trong giáo dục, Suleco hoạt động với tiêu chí “Tuyển chọn đúng - Đào tạo giỏi - Chuyển giao tốt"

Chúng tôi luôn tìm kiếm những Nghiệp đoàn và Công ty tuyển dụng uy tín, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi sang Nhật. Đồng thời đào tạo, tư vấn, định hướng về các cơ hội phù hợp với năng lực của mỗi học viên tại Suleco. Đặc biệt, việc chuyển giao sẽ không chỉ dừng lại ở thời điểm học viên chính thức sang Nhật tiếp nhận công việc, mà Suleco còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cũng như cởi mở chia sẻ mọi vấn đề liên quan cho đến khi Thực tập sinh trở về Việt Nam.