05.10.2023
Học viên sẽ được hỗ trợ thủ tục vay vốn từ ngân hàng địa phương nếu chưa đủ khả năng chi trả. Ngoài ra, tất cả chi phí cần thanh toán đều được đề cập rõ ràng, minh bạch và quan trọng nhất là Suleco luôn giữ mức phí tối ưu đối với tất cả đơn tuyển. Nhằm hỗ trợ học viên tốt hơn, Suleco đã triển khai chính sách cho phép người lao động thanh toán chi phí sau khi đến Nhật Bản.
Đăng ký ngay