Biên bản họp và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2022

16.08.2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Ban Tổ chức Đại hội kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Ngày 13/8/2022).

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Trân trọng.