Đến Suleco - Học bổ ích, chơi thỏa thích!

06.05.2024

Đi cùng với công tác đào tạo, tại Suleco không thể thiếu các hoạt động trải nghiệm, chương trình học thuật bổ ích… dành riêng cho Học viên đang theo học tại Trường.

Với các hoạt động cụ thể dưới đây, Suleco hy vọng sẽ giúp mỗi bạn có thêm cái nhìn tổng quan hơn, nhằm thúc đẩy tinh thần học tập; cải thiện, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức của bản thân; giữ vững mục tiêu ban đầu và sẵn sàng đến Nhật sinh sống, làm việc trong thời gian tới.